Janne Helin
toimitusjohtaja, arkkitehti SAFA

Janne Helin

Suunnitteluprosessin alussa pysähdyn pohtimaan, miten kykenemme täyttämään tilaajan tarpeet mahdollisimman täysimääräisesti ja mitä kaikkea tulee huomioida toimeksiannon kokonaissuoritteessa. Mielestäni onnistuneen arkkitehtuurin yksi tunnusmerkeistä on luontevuus, minkä voi ulottaa lopputuloksessa koskemaan useita eri osa-alueita. Tavoitteemme on tuottaa asiakkaillemme lisäarvoa, jota ei aina voi etukäteen määritellä, mutta jonka syntyyn panostamme prosessin aikana. Olemme asiakkaillemme kumppani ja yhteisen hankkeen osapuoli.

Projektit, joissa Janne on ollut mukana