Jussi Kaikkonen
arkkitehti SAFA

Jussi Kaikkonen

Suunnittelu lähtee liikkeelle loppukäyttäjästä toimeksiantoa, ympäristöä ja kaavamääräyksiä unohtamatta. Itse suosin skandinaavisen modernismin tyylisuuntaa, ja pyrin aina siihen, että rakennuksen ulkomuoto huomioi ympäröivän miljöön. Schauman Arkkitehdit tekevät laadukasta ja hyvää arkkitehtuuria, jossa tekemisen keskiössä on tiimityö.

Projektit, joissa Jussi on ollut mukana