Joonas Kanerva
arkkitehti SAFA

Joonas Kanerva

Hyvä arkkitehtuuri lähtee aina paikasta ja sen hengestä. Parhaimmillaan se ylevöittää ja parantaa ihmisten arkea ja elämää sekä huomioi ympäristön. Työssämme pyrimme aina eläytymään näihin lähtökohtiin ja saattamaan ne valmiiseen rakennukseen asti.

Projektit, joissa Joonas on ollut mukana