Niklas Kronberg
operatiivinen johtaja, arkkitehti SAFA

Niklas Kronberg

Näen suunnittelun aina mahdollisuutena, samalle kohteelle voi olla monta hyvää lopputulosta. Suunnittelun aloitan aina lähestymällä kohdetta usealta suunnalta. Tärkeintä arkkitehtuurissa on ihminen, jota varten rakennus suunnitellaan. Schaumanilla suunnitelluissa kohteissa on aina mietitty toteutettavuutta ja sitä, että ne ovat teknisesti laadukkaita. Siksi suunnitelmat tehdään aina tiimityönä.

Projektit, joissa Niklas on ollut mukana