Niko Mähönen
arkkitehti, osakas Schauman Arkkitehdit Helsinki Oy

Niko Mähönen

Minulle arkkitehdin työ on win-win-asetelmien luomista osana näyttävää ja ajatonta arkkitehtuuria.

Projektit, joissa Niko on ollut mukana