Frank Schauman
Schauman Arkkitehdit Oy:n perustaja, arkkitehti SAFA

Frank Schauman

Suunnitteluprosessi lähtee tilasta, ja niistä lähtökohdista teen oman ehdotukseni. Työssäni uskon inspiraation voimaan. Arkkitehtuuri on parhaimmillaan yllätyksellistä, mutta ei kummallista.

Rakentamisessa täytyy ottaa huomioon kestävä kehitys sekä se, että täällä rakennuksia suunnitellaan Suomen olosuhteisiin. Schauman Arkkitehtien suunnittelemissa rakennuksissa mietitään aina rakennuksen sopimista muuhun kaupunkikuvaan. Suosin itse myös jotakin tunnistettavaa piirrettä suunnittelemissani rakennuksissa.

Frank on toiminut johtavana arkkitehtina osallistuen kaikkiin projekteihin yrityksen perustamisesta vuoteen 2010 asti.
Vuodesta 2010 alkaen hän on johtanut arkkitehtitoimiston strategiatyötä, ja vaikuttaa arkkitehtuurin ohjausryhmän jäsenenä suunnittelulinjauksiin.