Annika Tuominen
taloushallintovastaava

Annika Tuominen

Annika vastaa Schaumanin laskutuksesta sekä kirjanpidosta ja palkanmaksusta yhteistyössä kirjanpitotoimiston kanssa. Hän on osa projektinhallinnan tiimiä, tuottaa taloudellista tietoa ja analysoi tunnuslukuja yrityksen liiketoiminnan tueksi. Lisäksi Annika hoitaa toimiston henkilöstöasioita.