« »

Medisiina D

Turku

Toimistomme on vastannut Medisiina D rakennuksen suunnittelusta. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy rakennuttaa uudet opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatilat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille (VSSHP), Turun yliopistolle sekä Turun ammattikorkeakoululle. Medisiina D:stä muodostuu näin lääketieteen opetuksen-, tutkimuksen- ja diagnostiikan synergiatalo, jossa toimii 1 400 opiskelijaa ja 600 työntekijää päivittäin.

Medisiina D – rakennus sijaitsee Kupittaalla, nykyisen Medisiinan ja tulevan T3-sairaalan väliin sekä T- ja A-sairaaloiden läheisyyteen muodostaen alueelle tiiviin toimivan kampuksen. Paikka on erittäin keskeinen terveyden ja hyvinvoinnin toimintojen keskittymä. Rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2015 ja rakennus on otettu käyttöön kesällä 2018.

Kahdeksankerroksisen uudisrakennuksen pinta-ala on noin 26 000 brm2.
Ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu luentosaleja, ryhmätyötiloja, liiketiloja ja lounasravintola. Toiseen kerrokseen tulee opetuslaboratorioita ja hammashoidon opetusyksikkö. Kerroksissa 3–8 on laboratorio- ja toimistotiloja. Kahdeksan kerroksen lisäksi Medisiina D -rakennuksessa on kellarikerros ja talotekniikkakerros.

Medisiina D on rakennettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, siitä kertovat tilaratkaisut, rakenteet sekä materiaalit. Hankkeelle haetaan BREEAM Bespoke-ympäristösertifikaatti ja tavoitteeksi on hankesuunnittelun aikana asetettu sertifikaatin taso Very Good.

Kohteen pää-, arkkitehti- ja sisustussuunnittelusta on kokonaisuudessaan vastannut Schauman Arkkitehdit.

Sijainti: Kupittaa, Turku
Tilaaja: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
Käyttäjät: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu
Ohjelma: Uudisrakennus, opetuksen ja lääketieteen synergiarakennus
Laajuus: 25 500 brm2
Suunnittelu: Tarveselvitys 2013, hankeselvitys 2014, investointi- ja yleissuunnittelu 2015, toteutussuunnittelu 2015-2018
Status: Valmistunut
Työryhmä: Janne Helin, Klaus Jacoby, Richard Saunders, Nina Wester, Juha Randelin, Petri Vainio-Ketola, Nina Ahlroos, Kaisa Salminen, Anterus Puranen, Tuulia Erva, Katri Perho, Seppo Leinikka

Lue lisää kohteen sisustusarkkitehtuurista.

Kuvat: Wellu Hämäläinen

Medisiina D

Medisiina D