« »

Bonava Turku

Bonavan Turun toimipistettä varten kartoitimme heidän toimintaan ja toiveisiin sopivaa liiketilaa. Valikoituun liiketilaan laadimme kohteeseen tila-, materiaali, kiintokaluste- ja irtokalustesuunnitelmat. Projektia varten hoidimme myös pääsuunnittelutehtävät sekä liiketilan sisäisten muutosten lupaprosessin.
Kohde suunniteltiin monitilatoimistoperiaatteita noudattaen. Kohteen tiloihin kuului mm. neuvottelutilat, hiljainen työskentelyhuone, keittiö/workcafe, puhelinkoppi, avotyötilat, myynti-, kaupanteko- ja esittelytilat. Tilat pyrittiin pitämään yhtenäisinä ja avarina lasiseiniä ja liukuovia hyödyntäen sekä hyvä akustiikka huomioiden. Irtokalustuksessa sovitettiin yhteen heidän olemassa olevaa kalustustaan sekä uusia hankintoja. Suunnittelun tukena ja lähtökohtina toimi Bonavan uusi brändikäsikirja. Suunnittelimme tilaan myös brändinäkyvyyttä maalauksin, brändikuvin ja teippauksin.

Suunnittelu ja toteutus 2016
Valokuvat: Arto Arvilahti | KUVAKAS

Bonava Turku

Bonava Turku