« »

Medisiina D

Turku

Toimistomme on vastannut Medisiina D rakennuksen suunnittelusta. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy rakennuttaa uudet opetus-, tutkimus- ja diagnostiikkatilat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille (VSSHP), Turun yliopistolle sekä Turun ammattikorkeakoululle. Medisiina D:stä muodostuu näin lääketieteen opetuksen-, tutkimuksen- ja diagnostiikan synergiatalo, jossa toimii 1 400 opiskelijaa ja 600 työntekijää päivittäin.

Rakennuksen sisustus seuraa arkkitehtuurin ja tilasuunnittelun konseptia, joka perustuu lääketieteen kehitykseen; historiasta tähän päivään ja tulevaisuuteen. Konsepti tuo tilallisesti esiin talossa toimivien organisaatioiden toimintaa ja luo rakennukselle kokonaisvaltaisen identiteetin.

Sisustuskonsepti on luonut pohjaa tilasuunnittelussa materiaali-, pinta-, värimäärityksille sekä tilojen, seinäelementtien, kalusteiden, varusteiden sekä valaistuksen muodonannolle. Toimisto- ja laboratoriokerrosten väritys perustuu väreihin tai väriaineisiin, joita käytetään lääketieteellisessä tutkimuksessa ja diagnostiikassa.

Lue lisää projektista täällä.

Kuvat: Wellu Hämäläinen

Medisiina D