« »

T3-sjukhuset

I samband med Åbo Universitetscentralsjukhus kommer det nya T3-sjukhuset a byggas. Sjukhuset omfattat ca 55 000 bruttokvadratmeter. Byggkostnaderna på 189 miljoner euro innefattar ett nytt sjukhus för kvinnor och barn med tillhörande polikliniker. Dessa enheter är bland annat barn- och ungdomskliniken, kvinnokliniken och öron-, näs- och halssjukdomarnas kliniker och avdelningar. Nybygget är 8 våningar högt och den visuella planering grundar sig på en berättelse om en ö med en fyr.

Projektet är unikt då sjukhuset kommer att byggas ovanpå Helsingforsgatan och den existerande tågbanan. När sjukhuset är klart kommer den att koppla samman Åbo Universitetscentralsjukhus till en stor helhet (T1-3). Planeringen av sjukhuset utför vi i samarbete med Arkkitehtiryhmä Reino Koivula. För huvudplaneringen avvarar Arkkitehtiryhmä Reino Koivula

Läs mera om T3-sjukhuset: http://www.vsshp.fi/sv/sairaanhoitopiiri/media-tiedotteet-viestinta/tiedotteet/Sidor/Aucs-nya-sjukhus-inspireras-av-en-skargardsskildring.aspx

T3-sjukhuset

T3-sjukhuset

T3-sjukhuset

T3-sjukhuset