« »

Veritas Stadion

Åbo, 2003

Stadium för 3600 personer, som ligger i Kuppis i Åbo.

Veritas Stadion