« »

Kerttuli skola

Åbo, 2013

Avslutad år 1912, Kerttuli skola var renoverat 2013.

Golyta 5608 k-m²

Volym 21 500m³