« »

Lövö - Kaxjälan Skärgårdsby

Schauman Arkitekter Ab har i samarbete med Schauman & Nordgren Architects Ab skapat en ambitiös vision för utvecklingen av den vackra och autentiska skärgårdsidyllen Lövö som ligger inbäddad bland Kimitoöarna. Projektet kallat ”Kaxjala Skärgårdsby”, beläget på Lövö, kommer att skapa förutsättningar för ett mångfacetterat och robust skärgårdssamhälle anpassat för 2000-talet.

Lövö är en ö som ligger i den södra delen av kommunen Kimito och är ansluten till fastlandet via Lövö bro som invigdes 2011. Lövö, som är cirka 320 hektar stor, är en av de ca 5000 öar som hör till Kimito kommun och spelar en viktig roll i att förbinda fastlandet till den yttre skärgården längre söderut. Lövös läge i anslutning till skärgårdens ringled Kasnäsvägen, utgör därmed en unik potential för att bli en ny port till den yttre skärgården.

”Kaxjala Skärgårdsby” är skapad utifrån syftet om att etablera en välkomnande och inbjudande småskalig miljö baserad på sammanhang, kulturmiljö och natur/omgivning. Byn utgörs av kvarter med ett olika identiteter där var och en har en stark relation till det befintliga kulturlandskapet och platsens historia. Med utgångspunkt i havsmiljön och det omkringliggande landskapet skapas ett symbiotiskt förhållande till naturen och havet och utgör grunden för att utveckla Kaxjäla till en hållbar och modern skärgårdsby.

Planen för “Kaxjäla skärgårdsby” är baserad på en decentraliserad struktur uppdelad i fyra olika stadsdelar med sin egen specifika identitet. Den decentraliserade strukturen skapas för att minimera påverkan på det befintliga landskapet liksom för att maximera utnyttjandet av den närliggande naturens potential för vart delområde.
En av de fyra stadsdelarna i projektområdet utgörs av nya hyresstugor. Dessa är varsamt placerade på den norra sidan av ön i det vackra skogslandskapet på Kasberget. Skogslandskapet tillhandahåller besökare och turister en rekreativ upplevelse med den autentiska naturen precis utanför dörren. “The Forest Bungalows”, hyresstugorna inför ett helt unikt sätt att leva i och med naturen. Dessa, självförsörjande husen är omsorgsfullt placerade på det befintliga skogslandskapet med utsikt över fjärden i norr. Tanken är att leva på naturens villkor men med möjlighet till modern komfort.
Med tiden kommer det skapas underlag för utveckla området “Village Centre” - ett småskaligt och lokalt, kommersiellt kvarter i direkt anslutning till Kasnäsvägen. Det blir en plats där man kan stanna och socialisera eller inhandla de produkter man behöver på väg längre ut i skärgården.

När man anländer till Lövö över bron från norr möts man av den historiska miljön i Gösta Serlachius skärgårdsgård på höger sida. Projektet tillgängliggör den historiska gårdsmiljön för allmänheten och erbjuder ett fritidsboende/sommarställe i skärgården, där fiske, trädgårdsarbete och lokal mat är viktiga aktiviteter.

Plats: Lövö, Kimitoön
Kund: Privat
Program: Landskapsplanering av kärgårdsby
Skala: 100 ha
Planering: 2016
Status: Under planering
Sammarketspartners: Schauman & Nordgren Architects

Lövö - Kaxjälan Skärgårdsby

Lövö - Kaxjälan Skärgårdsby

Lövö - Kaxjälan Skärgårdsby

Lövö - Kaxjälan Skärgårdsby