« »

Tammerfors Tullhallarna

Arkitektur och entreprenadtävlingen organiserad av Tammefors stad innefattade förnyande och utvidgning av Tullikamarinaukio och dess närområde.

”Tull hall”-planen skapar en ett samband mellan områdets historia och framtid, där den historiska miljön och den nya höga byggmassan formar en arkitektonisk balans. Området väcks till liv genom materialvalen i gatubilden, skalan samt arkitektoniska helheten. Sambandet mellan det nya och det gamla förstärker områdets nuvarande identitet samt formar en ny helhet genom den arkitektoniska omgivningen. Planen sammanbinder boende, arbetsmiljöer och det vardagliga livet i staden.

Tullikamarinaukio är en offentlig mötesplats, där inomhus- och utomhusmiljöer smälter samman. Platsen bjuder på en omformbar mötesplats året runt. ”Tull hall”-planens boendeform är mångsidig och lämplig för olika behov.

Plats: Tammerfors
Kund: YH Kodit, Tammerfors stad
Program: Kultur-, kontorsutrymmen, bostäder samt stadsmiljö
Skala: 9800m2
Planering: 2018
Status: 1sta pris i inbjuden tävling
Sammarketspartners: MASU Planning, Schauman & Nordgren Architects, Grönlund- Nisunen, Ramboll Finland, Sweco

Tammerfors Tullhallarna

Tammerfors Tullhallarna

Tammerfors Tullhallarna